Creativess How i can help you? Send
Loading...

Players Online
Welcome to Tibiafun,
feel free to leave any question on our Forum.

Last who has joined: Natec.
Welcome and we enjoy you stay !
The best player is: Pan Strzalka (822). Congratulations!
Discord server
29 January 2019 - HAPPY HOURS
Hello. Today I would like to announce that we are starting cyclical series of a events. We will give you a happy hours everyday which such a bonuses. You can get 20% more exp and 20% more loot.

Posted by: Thor

29 January 2019 - Update [1.0]
- Gem System
Ten system będzie wyróżniał 5 rodzajów, gemów które będziecie mogli zdobyć za pomocą Task systemu
po zabiciu 20000 potworów które są wymienione w taskach i możecie je sprawdzić na naszej stronie w tej zakładce,
Każdy Gem który będzie opisany w nowej zakładce na naszej stronie która nazywa się Gem System


- Nap
- Poprawiony błąd który dotyczył itemów dodających prędkość gracza między innymi, boots of haste, winged helmet, time ring.
- Dodany stealth ring do NPC ktory sprzedaje ringi po wykonaniu Chaos Elf quest (Potrzebny między innymi na Darth Lord Tom Quest).
- Blue robe + 2% do obrażen magicznych
- Zaktualizowana zakładka 'Houses' znajdziecie w niej informacje o Rent House System oraz dodana lista wolnych domkow.
- Full light dla graczy posiadających konto premium.
- Zredukowany czas blokady na wpisywanie komendy "!check" z 30 sekund do 15 sekund.
- Dragon scale legs Quest zmieniona została bramka levelowa na poziom 700 , oraz zredukowany poziom trudnośći questa.
- Poprawiona zostala rozbieżność manaruny dla każdej profesji, oraz większe zależnośći od magic level.
- Spell book of Necropharus otrzymał 16 punktów defensywnych.
*[PACC]*
- Zostały dodane 3 nowe expowiska z mobami:

- Wrinkled Beholder
- Skeleton Elite Warrior
- Hydra Oramond
- Wejście na Native Armor quest zostało zmienione na 700 level.
- Zredukowany level potrzebny do przejscia przez bramke na bossa 'Red Sharok'

- Gem System
This system will distinguish 5 types, which you can get using the Task system
after killing 20,000 monsters that are listed in the quests and you can check them on our page in this tab,
Each Gem which will be described in a new tab on our site which is called Gem System

- Fixed an error that affected items adding the player's speed, among others, boots of haste, winged helmet, time ring.
- Added a NPC stealth ring that sells the rings after completing the Chaos Elf quest (Needed among other things on Darth Lord Tom Quest).
- Blue robe + 2% for magic damage
- The updated 'Houses' tab contains information about the Rent House System and an added list of vacant houses.
- Full light for players with a premium account.
- Reduced lock time to enter the "! Check" command from 30 seconds to 15 seconds.
- Dragoon scale legs Quest a door was changed to level 700.
- Corrected range of gain mana by manarune for every profession.
- Spell book of Necropharus received 16 defensive points.
[PACC]
- Three new experience places with mobs have been added:
- Wrinkled Beholder
- Skeleton Elite Warrior
- Hydra Oramond
- Entry to Native Armor quest has been changed to 700 level.
- Reduced level needed to pass through the boss 'Red Sharok'Posted by: Creativess

16 January 2019 - HAPPY HOURS
Hello. Today I would like to announce that we are starting cyclical series of a events. We will give you a happy hours everyday which such a bonuses. You can get 20% more exp, 20% more loot or 30% more loot. We are starting with it from next monday(21.01.2019) Enjoy!
Calendar will be fully available at our webpage. New week = new bonuses!
Posted by: Thor

15 January 2019 - EVENT 20:00
Serdecznie zapraszam was wszystkich na mały event który odbędzie się o godzinie 20:00. Przewidujemy najazd kilku potworów, to idealny moment żeby zgarnąć trochę lvl'a! Do zobaczenia!


I want to kindly invite you all on event that will be at 20:00. We will spawn some event monsters especially for you. We are waiting for you!
Posted by: Thor

7 January 2019 - Task from Raid
Od weekendu rozpoczną się raidy, które będą odbywać się codziennie co 6 godzin, npc Baldalf który znajduję się w temple City, może zlecić wam zabicie określonej ilości tych potworów w zamian za to , jeśli wykonacie zadanie otrzymacie nagrode od niego w postaci specjalnego ringu, który będzie zwiększał wasz loot o 100%, i będzie on mógł być używany przez godzine. Jeśli pomysł się spodoba to planuje wprowadzić więcej takich zleceń , i wprowadzać różne ciekawe itemy do zdobycia.

Dear players,
From this weekend we will start new event. New raids of monster will be every 6 hours.
You can take a mission of NPC Baldalf which is standing in city temple.
Your reward will be a ring which gives you 100% lootfrom monsters and you will be able to ude it only for 1 hour.
If you like our new idea, we will do more events like this.
King Regards Tibiafun team.Posted by: Creativess