Creativess How i can help you? Send
Loading...

Players Online

Gem System

Whats the deal in our gem system?

Jest on połączony po części z naszym Task systemie w ktorym mozecie wymienić nagrode "!task item" na losowy gem , dzięki któremu możecie ulepszyć swój ekwipunek, każdy gem odpowiada za osobny atrybut , gemy są opisane po kliknięciu w poszczególny gem zostanie przekazana informacja jaki atrybut możemy nim ulepszyć.
It is connected in part with our Task system in which you can exchange the "task item" prize for a random gem, thanks to which you can upgrade your equipment, each gem is responsible for a separate attribute, the gems are described after clicking on a particular gem will be given information about what attribute we can improve
Special gems