Creativess How i can help you? Send
Loading...

Players Online
Welcome to Tibiafun,
feel free to leave any question on our Forum.

Last who has joined: Anecixx.
Welcome and we enjoy you stay !
The best player is: Maxy Paxy (780). Congratulations!
Discord server
16 January 2019 - HAPPY HOURS
Hello. Today I would like to announce that we are starting cyclical series of a events. We will give you a happy hours everyday which such a bonuses. You can get 20% more exp, 20% more loot or 30% more loot. We are starting with it from next monday(21.01.2019) Enjoy!
Calendar will be fully available at our webpage. New week = new bonuses!
Posted by: Thor

15 January 2019 - EVENT 20:00
Serdecznie zapraszam was wszystkich na mały event który odbędzie się o godzinie 20:00. Przewidujemy najazd kilku potworów, to idealny moment żeby zgarnąć trochę lvl'a! Do zobaczenia!


I want to kindly invite you all on event that will be at 20:00. We will spawn some event monsters especially for you. We are waiting for you!
Posted by: Thor

7 January 2019 - Task from Raid
Od weekendu rozpoczną się raidy, które będą odbywać się codziennie co 6 godzin, npc Baldalf który znajduję się w temple City, może zlecić wam zabicie określonej ilości tych potworów w zamian za to , jeśli wykonacie zadanie otrzymacie nagrode od niego w postaci specjalnego ringu, który będzie zwiększał wasz loot o 100%, i będzie on mógł być używany przez godzine. Jeśli pomysł się spodoba to planuje wprowadzić więcej takich zleceń , i wprowadzać różne ciekawe itemy do zdobycia.

Dear players,
From this weekend we will start new event. New raids of monster will be every 6 hours.
You can take a mission of NPC Baldalf which is standing in city temple.
Your reward will be a ring which gives you 100% lootfrom monsters and you will be able to ude it only for 1 hour.
If you like our new idea, we will do more events like this.
King Regards Tibiafun team.Posted by: Creativess

Jak można zauważyć serwer enforced nie był to strzał w dziesiątkę, w związku z licznymi wiadomościami które do mnie napływają ludzie oczekują nowej edycji serwera Classic, myślę że to dobry czas by ponownie rozpocząć przygodę z tym serwerem, lecz tym razem exp zostanie mocno zmodyfikowany, zostanie on zmniejszony tak aby ciekawa rozgrywka potrwała długo, szacowany start serwera planuje na 29 grudnia, o godzinie: 20:00.

How it is possible to notice the server enforced wasn't it is a shot into the ten, in relation to numerous messages which are flooding me people expect the new edition of the Classic server, I think that it is a good time in order again to begin the adventure with this server, but this time exp firmly will be modified, he will stay reduced so that the interesting games lasts long, the estimated start of the server is scheduling for 29 December, at 20:00.Posted by: Creativess

16 December 2018 - Update - World Classic
Wszystkie zmiany będą wprowadzane z kolejnymi restartami..

[FIX]
- Poprawiony błąd związany z zakładaniem broni dystansowych za pomocą trade.
- Loot info wyświetli się tylko graczowi który jest właścicielem loota.
- Poprawiony błąd związany z otwarciem Trade z odległości większej niż 1 sqm.
- Dla graczy używających klienta został naprawiony problem z pingiem.[WEBSITE]
- Dodany Skull remover & Frags do sklepiku.
- Runa zmieniająca w dany item na określony czas dostępna w sklepiku.
- Dodany item 'Soul stone' który wymagany jest do zakupu 'Amulet of Life' u npc Strange Necromancer.
- Możliwość wyboru losowo stworzonej nazwy dla postaci przez nasza stronę podczas zakładania konta
- Dodana możliwość płatności Paypal poprzez firmę Hotpay dla polskich graczy.

[GAME]
- War Statistic który możecie śledzić na naszej stronie w zakladace 'War Statistic, wszystkie komendy wpisujemy na Guild-Channel.
- Dodana komenda !commands - Więcej informacji uzyskacie wpisując ja w Guild-Channel.
- Dodana ikona która wskazuje czy znajdujemy się w obszarze protection zone.
- Dodany 'Krzyż wspomnień' pojawia się on na ciele zabitego i zawarte w nim są informacje o zabójstwie.
- Dodany system który zapisuje nasze maksymalne fizyczne oraz magiczne obrażenia.
- Dodany system zabezpieczający który ogranicza wszelkie akcje użycia zapobiegnie to nadmiernym wysyłaniu pakietów do serwera.
- Zredukowana szansa na trafienie tzw. "pudła" przy ataku z amunicji.

All changes will be implemented with next restarts..

[FIX]
- Corrected mistake associated with putting distance weapons on with the help trade.
- Loot info will be shown for only a player which is an owner loota.
- Corrected mistake connected with Trade opening from the distance greater than 1 sqm.
- For players using the customer a remedied problem with the ping remained.[WEBSITE]
- Added Skull remover & Frags to the shop.
- Changing fleeces in given item for the stated time available in the shop.
- Added item 'Soul stone' which is required for the purchase 'Amulet of Life' at npc Strange Necromancer.
- Option of the randomly created name for the figure through our side during opening an account
- Added possibility of the Paypal payment through the Hotpay company for Polish players.

[GAME]
- Statistic strike which you can track on our side in zakladace 'Statistic Strike, all commands we are writing down on Guild-Channel.
- Added headquarters! commands - more you will obtain information writing down I in Guild-Channel.
- AddedPosted by: Creativess